Tegevus

Küsitlus: lasterikka pere toetust on vaja kogu kooliaja vältel

Sel kevadel küsisime isadelt, milliseid tõkkeid oleks vaja eemaldada, et pered tunneks end kindlalt ka pärast kolmanda lapse sündi. Enamus ehk 62 protsenti meestest leidis, et lasterikka pere toetust on peredele vaja kogu laste haridustee jooksul.

Praegu makstakse lasterikka pere toetust, kui peres kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last, kohe pärast vanima lapse keskkooli lõpetamist kaob aga kogu toetus. Isad leiavad, et riik peaks jätkama laste toetamist seni kuni laps õpib. Paljud vanemad ütlevad, et kui vanim laps suundub kutse-või kõrgharidust omandama siis pere kulutused pigem kasvavad kui kahanevad.

Vastanutest 74 protsenti peab toetust väga oluliseks ning 70 protsenti tahaks, et toetus suureneks 500 euroni kuus.

Samuti uurisime kui heaks hindavad pered oma võimalust soetada suurem eluase ning 67 protsenti vastanutest ütlevad, et nende võimalused on halvad või pigem halvad. Vaid 24 protsenti isadest ütleb, et finantsvõimalused suuremale elamispinnale kolimiseks on head.

Üksikemade kaitseks, elatisvõlglaste vastu

Pere tähendab lisaks suurele rõõmule ka valmisolekut võtta suur vastutus – rohkem kui ainult iseenda eest. Meie, Lasterikkad Isad, teame omast käest, sest suures peres on see latt eriti kõrgel.

Ja kui peaks juhtuma, et pere laguneb, siis pole peamine, kes on süüdi, kes alustas, kes mida tegi või ütles. Oluline on säilitada väärikus ja vastutustunne. Üks õige vanem vastutab oma sõnade, tegude ja pere eest ka sellises olukorras ega sea oma ego või mugavust esikohale.

Vastutustundliku mehe groteskseim vastand on elatisvõlglane, kes jätab sihilikult hätta oma lapsed ning laste ema. Meie hinge ja maailmapilti selline asi ei mahu. Sellepärast panime rahad kokku ja palkasime advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN analüüsima elatisvõlglaste survestamise meetodeid ning välja töötama ettepanekuid süsteemi parandamiseks.

Tõeline rikkus on lasterikkus

Avalikkuses peetakse lasterikkust miskipärast ebanormaalseks, samuti seostatakse seda sotsiaalsete probleemidega. Tegelikkuses on need aga suured ja õnnelikud pered. Selleks, et meil oleks rohkem selliseid peresid viisime 2018. aastal läbi ulatusliku kampaania suunamaks avalikkuse tähelepanu isade tähtsusele ja emade rolli väärtustamisele ühiskonnas. Kampaania raames avaldasime arvukalt artikleid, MTÜ esindajad esinesid meedias ning viisime läbi nii väli- kui ka veebikampaania „Tõeline rikkus on lasterikkus“. Veebikampaania jõudis ligi 9000 inimeseni ning Facebooki kampaania 35 800 inimeseni. Ajakirjanduses mainiti meid pea 80 korral ning isadepäeval viitas ka Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid kampaaniale.