Uudised

Eesti naised soovivad perre kolme ja enamat last

19.10.2018 (sobranna.postimees.ee)

Turu-uuringute AS-i poolt korraldatud küsitluse andmetel on pea poolte kahe lapsega naiste jaoks ideaalne laste arv kolm, 49 protsenti emadest soovib veel lapsi saada. Suurimaks takistuseks enamate laste saamisel tuuakse majanduslikud piirangud – suurenevad finantskohustused ja väike sissetulek.

Selle aasta septembris küsitletud emadest 44 protsendi jaoks oleks ideaalne arv lapsi kolm, nelja ja enamat last soovib viis protsenti naistest. Tänasest enam lapsi soovivad saada 49 protsenti kahe lapse emadest.

Pea poolte kahe lapse emade soovi saada veel üks laps suurendaks riigipoolse toetuse kasv. Keskmisest enam suureneks nende soov, kelle eluase on liiga väike või jääks laste kasvades väikeseks.

Lasterikaste Isade MTÜ esindaja Taavi Tamkivi ütles uuringu tulemusi kommenteerides, et suurimad takistused suurema arvu laste saamisel on nii majanduslikud kui sotsiokultuurilised. «Rõõmustavalt on tänu lasterikka pere toetusele sel aastal sündinud 32 protsenti rohkem kolmandaid lapsi kui mullu. Samas tuleb aga silmas pidada, et koos toetuste kasvuga on tõusnud ka kulud, näiteks lasteaiatasud. Samuti on tänane kolmanda lapse toetus fikseeritud summa, mis inflatsiooni tõttu muutub reaalses elus järjest vähem abistavaks,» selgitas Tamkivi.

Ta lisas, et sündimus saab tulevikus tõusta peamiselt kolme ja enama lapsega naiste osakaalu suurenedes, kuid juba 15 aastapärast saab kolmandaid lapsi vanusegrupp, mis on tänasest 30 protsenti väiksem. «Just seetõttu peab perepoliitika meetmetesse panustamist jätkama. Riigil ja kohalikul omavalitsusel on võimalik palju ära teha selleks, et laste arvu kasvades ei langeks perede elukvaliteet.»

Tamkivi sõnul tuleb ühiskonnas luua arusaam, et kolm kuni viis last peres on normaalsus. «Et see on tavalise, tugeva ja ühtehoidva pere tunnus, mitte paranormaalsus.»

Uuringu viis MTÜ Eesti Sündimusuuringud tellimusel läbi Turu-uuringute AS, kes küsitles 2018. aasta augustis ja septembris silmast-silma kokku 505 kuni 40-aastast kahe lapse ema.