Ettepanekud
Esita ettepanek

Turu-uuringute AS-i korraldatud küsitluse andmetel on pea poolte kahe lapsega naiste jaoks ideaalne laste arv kolm – 49% emadest soovib veel lapsi saada. Suurimaks takistuseks enamate laste saamisel tuuakse majanduslikud piirangud: suurenevad finantskohustused ja vähenev krediidivõimekus.

Meie ettepanekud nende tõkete eemaldamiseks:

Lasterikka pere toetus peaks sõltuma keskmisest palgast
Lasterikka pere toetus on fikseeritud summa, mis inflatsiooni tõttu muutub reaalses elus järjest vähem abistavaks. Paneme selle sõltuma keskmisest palgast – nii käiks toetuse suurus ühte sammu hinnatõusude ja elukalliduse kasvuga.

Kodulaenu käendus Kredexilt
Alates kolmandast lapsest hakkab pere krediidivõimekus vähenema – mida kaugemale Tallinna kesklinnast pere kolida soovib, seda ebalikviidsemaks hindab pank soetatavat kinnisvara. Siin on riigi tugi kriitilise tähtsusega. Sarnaselt ettevõtete kindlustamisega võiks riik olla olemas ka lasterikaste perede jaoks ning Kredexi kaudu käendada nende eluaseme- ja renoveerimislaenu. See toetaks korraga nii iibe- kui ka regionaalpoliitikat.

Lasteaiatasu
Ühe lapse aastakulu lasteaia kohamaksu, toiduraha, ürituste jm kuludega ulatub 600–700 euroni, mis on ühele lasterikkale perele suur koorem. Kolme ja enama lapsega pered tuleks vabastada lasteaia kohamaksust.

Kirjanike stipendium
Toetame lasteraamatute kirjutajaid ja filmitegijaid, kelle teoste tegelasteks on lasterikkad pered. Selle kaudu saame tunnustada lasterikkaid peresid.

Perepilet
Praegu tähendab perepakett või perepilet standardset ema-isa ja kahte last ning ei arvestata suuremate perede vajadustega. Siseministeeriumi alla kuuluv rahvastiku- ja perepoliitika osakond välja töötamas perepileti õiguslikku regulatsiooni, et teenusepakkujad ei saaks enam perepileti puhul piirata laste arvu. Eelnõu väljatöötamiskavatsus valmib ministeeriumis 2020. aasta lõpus.

Kui Sul on ettepanekuid, kuidas aidata kaasa sündimuse tõstmisele või parandada perepoliitikat, kirjuta meile: lasterikkadisad@gmail.com.